ELEKTRİK TESİSAT İŞ SÖZLEŞMESİ


 

 

 

ELEKTRİK TESİSATI İŞÇİLİK SÖZLEŞMESİ

 

 

1-    TARAFLAR

a)       Mal Sahibi veya Vekili      : …………………………………..……………………………………………………

 

b)       Elektrik Teisatçısı              : ……………………………..…………………………………………………………

 

2-    BİNAN ADRESİ : ……………………..…mahallesi,…..………………sokak,…….…………..cadde

 

……………..ada, ……………parsel. …………..………….pafta……………….. kapı no….………………..İl/İçe

 

3-    İŞİN TÜRÜ          : …………………………………………………………………………………………….…

 

4-    İŞİN BAŞLANGIÇ TARİHİ           : ………………………………………..……….

 

5-    İŞİN BİTİM TARİHİ                       : ……………………………………………..….

 

6-    İŞİN BEDELİ                                    . ……………………TL. (Yazıyla) ………………………..…..…………

 

7-    ÜCRETİN ÖDEME ŞEKLİ           : ……………..……………………………..………………………………

 

…………………………………..………………………………………………………………………..………….

 

8-    ELEKTRİK TESİSATÇISININ YÜKÜMLÜĞÜ     : 

a)       Montajı yapılan bağımsız bölümleri İşletmeye teslim etmek.

b)       Mal sahibi tarafından; İşin teslimine mani olan eksik ve noksanlarla ilgili malzemeler, inşaata teslim ettikten sonra, işi tamamlayarak, işletmeye teslim edilecek hale getirmek.

c)       Yapacağı tesisatla ilgili iş güvenliğini yerine getirmek.

d)       İşi, Bu sözleşmede belirtilen süre içersinde bitirmek

e)       İşi, Bu sözleşmede belirtilen hükümler doğrultusunda yapmak.

f)        Yetkili Elektrik Tesisatçısının haberi olmadan, tesisata yapılan müdahalelerden, tesisatçı sorumlu değildir.

g)       İşi 3542 Sayılı İmar Kanunu, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği,  Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği,  Elektrik ile ilgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik ve diğer ilgili Yönetmelikler doğrultusunda yapacaktır..

 

9-    MAL SAHİBİNİN  YÜKÜMLÜĞÜ              :

a)       İnşaatı; Elektrik Tesisatçısı tarafından çalışabilecek ortama hazır hale getirmek

b)       İşin yapımı için gerekli malzemeleri inşaata getirmek.

c)       İşin yapımı için gerekli zamanı ayarlamak.

d)       Yapılan imalatların güvenliği için gerekli tedbirleri almak.

e)       Yapılan imalatlara, başkaları tarafından zarar verilmesi durumunda yapılacak olan yeni imalat ve onarım bedelini O YILIN RAİÇ BEDELİ ÜZERİNDEN Elektrik Tesisatçısına ödemek.

f)        İşbu sözleşme haricinde yaptırılan ilave işlerin ücretini tesisatçıya ödemek

g)       Sözleşmede belirtilen ödeme planı doğrultusunda, gerekli ödemleri tesisatçıya zamanında ödemek

 

10- ÖZEL HÜKÜMLER         : ......................……………………………………………………………………………

 

………………………………………………………….…………….……………………………………………………

 

11- SÖZLEŞMENİN FESHİ

a)       Mal Sahibi tarafında gerekli malzeme ve çalışma ortamının hazırlanmaması, Sözleşme gereği yapılan işin bedelini zamanında ödenmemesi

b)       Elektrik Tesisatçısının; Mal sahibi tarafından gerekli malzeme ve çalışma ortamı sağlandığı halde , işi yapmaması veya geciktirmesi durumunda, İşbu sözleşme karşılıklı olarak fesh edilmiş sayılır.

Yukarıda oluşan durumların yazışmalar ile belgelendirilmesi esastır..

 

12- TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMAZLIK DURUMUNDA:

a)       Hakem olarak ZONGULDAK ELEKTRİKÇİLER VE RADYOCULAR ODASI  

b)       Hukuki olarak: ZONGULDAK Mahkemeleri yetkilidir.

 

13- İş bu sözleşme 13 kalemden ibaret olup, tarafımızdan 3 nüsha olarak hazırlanarak imza altına alınmıştır.   ..……/..…./………..

 

 

MAL SAHİBİ VEYA VEKİLİ                                ELEKTRİK TESİSATÇISI                                              ŞAHİT

Adı – Soyadı / İmza                                                 Adı – Soyadı / İmza                                                         Adı – Soyadı / İmza

Sayfa Eklenme Tarihi : 26.03.2011

Web Sitemiz 210197 kere ziyaret edildi.

Web sitemiz en iyi 1280x1024 çözünürlükte izlenebilir.


Web sitemizde yayınlanan tüm içerik ve materyaller (yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim, ses, işaret veya sair fikir ürünleri) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca korunmakta olup, hakları Zonguldak Elektrikçive Radyocular Odasına aittir. Web sitemizde yayınlanan tüm içerik ve materyaller Zonelko'nun yazılı izni olmadıkça kullanılamaz.

Designed And Coded By Gafur DANIŞ
©2011